Hoe veilig is mijn remmenreiniger?

Beantwoord deze vragen en je weet het meteen!

Checklist: ‘Hoe veilig is mijn remmenreiniger’

Verlaat de test
Stap 1
Staan op het veiligheidsinformatieblad (voorbeeld) van je leverancier in paragraaf 2.1 (Indeling van de stof of het mengsel; of: Classification of the substance or mixture) één of meer van de volgende codes vermeld:
H340, H341, H350, H351, H360 of H361, H362?
Stap 2
Zitten één of beide van de volgende bestanddelen in het product volgens rubriek 3 (Samenstelling en informatie over de bestanddelen; of: Composition/information on ingredients) van het veiligheidsinformatieblad? (voorbeeld)
  • Ethanol (CAS-nummer 64-17-5)
    of
  • Xyleen (CAS-nummer 1330-20-7)
Stap 3

Check hieronder voor alle bestanddelen uit jouw product of deze CMR-stoffen zijn. De bestandsdelen vind je in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad (voorbeeld).

Vul de eerste 3 cijfers van de EG-nummers (ook genoemd: EC-no / EINECS / ELINCS) van de bestanddelen in.

Jouw invoer :

Vul de 3 cijfers in
-XXX
-X

Voorbeeld EG-nr: 295-434-2
Alleen de eerste 3 cijfers (hier: 295) zijn nodig voor de check.
In rubriek 3 kunnen ook andere nummers staan, zoals CAS, REACH, EG-index. Deze hoef je niet te controleren; het gaat alleen om de EG-nummers.

Stap 4
Disclaimer

Deze website is door de met logo’s aangeduide partijen ontwikkeld en inhoudelijk met grote zorgvuldigheid opgesteld. Aan de website en check kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot één van de partijen.

Stap 4
Disclaimer

Deze website is door de met logo’s aangeduide partijen ontwikkeld en inhoudelijk met grote zorgvuldigheid opgesteld. Aan de website en check kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot één van de partijen.

Gevaar!

De meeste remmenreinigers bevatten schadelijke bestanddelen. Een belangrijke groep zijn CMR-stoffen: stoffen die carcinogeen (C: kankerverwekkend), mutageen (M: kunnen cellen beschadigen) of reproductietoxisch (R: schadelijk voor de voortplanting) zijn. Stoffen dus die op de lange termijn gezondheidsschade kunnen toebrengen aan medewerkers die eraan blootgesteld zijn. Er zijn gelukkig goede alternatieven op de markt. Check hier of jij werkt met het betere alternatief.

Hoe veilig is mijn remmenreiniger?